http://shop.nguoi-viet.com/classified/listingdisplay.aspx?lid=300148
/classified/listingdisplay.aspx
shop.nguoi-viet.com
Tiệm đông khách Mễ, Phi trắng đen. Cần Gấp Thợ Nam, Nữ Bột làm luôn...

The listing or ad you have requested is no longer available on our site.
© Nguoi Viet Daily News
© Bản quyền của Người Việt